Uşaq və yeniyetmələrin  qidalanması

Uşaqların  və  yeniyetmələrin   rasional  qidalanması  onların   ahəngdar böyüməsini, müxtəlif  orqan və  toxumaların   morfoloji  strukturlarının  və funksiyalarının   vaxtında yetkinləşməsini,  psixomotor  və  intellektual  inkişafın  optimal  parametrlərini,  orqanizmin infeksiyalara   və  digər  mənfi  xarici  amillərə qarşı müqavimətini  təmin   etmək  üçün  ən vacib  şərtlərdən  biridir.

Uşaqların və yeniyetmələrin faktiki qidalanması  əsasən valideynlərin uşaqlarına hansı sağlam qidalanma vərdişlərini aşılaya bildiklərindən asılıdır.

Yaşından asılı olaraq, uşaqların və yeniyetmələrin tövsiyə olunan qidalanması   kimyəvi tərkibinə görə  fərqlənir.

Uşaqlar və yeniyetmələr üçün menyu hazırlayarkən təkrar qızdırılmiş o cümlədən dondurulmaya  məruz qaldıqdan sonra qızdırılmış  qidalardan uzaq olmaq tövsiyyə olunur.

Uşağın qidalanması optimal olmalıdır.

Menyu tərtib edərkən, bədənin böyüməsi və inkişafı, ətraf mühitdəki   dəyişikliklər, artan fiziki və ya emosional stress ilə əlaqəli ehtiyacları mütləq nəzərə alınır.