UŞAQ NUTRİSİOLOGİYASI KURSU. Kursun müddəti: 2 ay. Proqramın həcmi: 24 saat. Tələblər: ali və ya orta ixtisas təhsili. Təlimi başa vurduqdan sonra siz uşaq qidalanması üzrə lazımi bilik və bacarıqları əldə edəcəksiniz. Kursu müvəffəqiyyətlə bitirənlərə sertifikat təqdim olunur.


  • Kateqoriya: Nutrition
  • Müddət: 00:45 Saatlar
  • Ünvan: baku af business house (Xəritə)

Qiymət:$300

 

Təsvir

 Uşaq nutrisiologiyası kursu.Kursun proqramı

Modul 1.Giriş. 

➢ Nutrisiologiya nədir ? Nəyi öyrənir? Uşaq nutrisiologiyasının vəzifələri. 

➢ Uşaqların inkişafında  qidalanmanın rolu. 

➢ Pəhriz trendləri və sağlamlıq. 

➢ Test 

Modul 2.Qidalanma, qida maddələri və qida məhsulları. 6 əsas nutriyent qrupu. 

➢Zülallar

 ➢Yağlar

 ➢Karbohidratlar 

➢Su 

➢Minerallar 

➢Vitaminlər 

➢Qida maddələrinin enerji dəyəri.

 ➢Orqanizmin zülal,yağ və karbohidrat ehtiyacları 

➢Test 

Modul 3.Həzm traktı və həzmin  fiziologiyası. 

➢Həzm  traktının funksiyaları və həzm proseslərinin ümumi xüsusiyyətləri 

➢Həzmin fiziologiyası 

➢Mədəaltı vəz və onun həzmdə rolu.

 ➢Qaraciyər və maddələr mübadiləsi.Qaraciyərin antitoksik funksiyaları. 

➢Qida axtarışı və seçimi.İştah və aclıq mexanizmləri 

➢Qida dözümsüzlüyü. 

➢Test 

Modul 4. Uşaq piylənməsinin  səbəb və nəticələri.

➢ Artıq çəki, piylənmə problemi: səbəbləri və nəticələri 

➢ Çəki atmanın xüsusiyyətləri 

➢ Test

Modul 5.Enerji.Enerji mübadiləsi.Enerji tələbatı. İnkişafın  müxtəlif mərhələlərində qidalanma .

➢Orqanizmində maddələr və enerji mübadiləsi 

➢Əsas( Bazal)  mübadilə dəyəri

 ➢Ümümi mübadilə dəyəri. 

➢Qida  termogenezi 

➢Uşaqlar üçün  gündəlik enerji tələbatı və məsrəfləri.

 ➢1-3 yaşlı uşaqların  qidalanmasının   tərtib edilməsi prinsipləri.

 ➢3-7 yaşlı uşaqların  qidalanmasının   tərtib edilməsi prinsipləri.

 ➢7-11 yaşlı uşaqların  qidalanmasının   tərtib edilməsi prinsipləri 

➢11-17 uşaqların  qidalanmasının   tərtib edilməsi prinsipləri 

➢Uşaqların və yeniyetmələrin qidalanma  xüsusiyyətləri. 

➢İdmanla məşğul olan uşaqların və yeniyermələrin  qidalanma xüsusiyyətləri 

➢Test 

Modul 6.Konsultasiya metodologiyaları. 

➢Qidalanma konsultasiya metodologiyası 

➢ Artıq çəkili uşaqlarla işləmə. 

➢Praktiki dərslər. 

➢Yekun sertifikasiya  testi.