FİTNES NUTRİSİOLOGİYA KURSU. Kursun müddəti: 2 ay. Proqramın həcmi: 24 saat. Tələblər: ali və ya orta ixtisas təhsili. Təlimi başa vurduqdan sonra siz fitnes qidalanması üzrə lazımi bilik və bacarıqları əldə edəcəksiniz. Kursu müvəffəqiyyətlə bitirənlərə sertifikat təqdim olunur.


  • Kateqoriya: Nutrition
  • Müddət: 12:59 Saatlar
  • Ünvan: Baku, Azerbaijan (Xəritə)

Qiymət:$400 $300

 

Təsvir

 Fitnes nutrisiologiya kursu. 

Modul 1.Giriş. 

➢ Fitnes nutrisiologiya nədir ? 

➢ Fitnes nutrisiologiya konsepti. 

➢ Qidalanma və sağlamlıq. 

➢ Test 

Modul 2.Qidalanma, qida maddələri və qida məhsulları. 6 əsas nutriyent qrupu.

 ➢Zülallar 

➢Yağlar 

➢Karbohidratlar 

➢Su 

➢Minerallar 

➢Vitaminlər 

➢Qida maddələrinin enerji dəyəri. 

➢Orqanizmin zülal,yağ və karbohidrat ehtiyacları 

➢Test

Modul 3. Həzm traktı və həzmin  fiziologiyası. 

➢Həzm  traktının funksiyaları və həzm proseslərinin ümumi xüsusiyyətləri 

➢Həzmin fiziologiyası 

➢Mədəaltı vəz və onun həzmdə rolu. 

➢Qaraciyər və maddələr mübadiləsi.Qaraciyərin antitoksik funksiyaları. 

➢Qida axtarışı və seçimi.İştah və aclıq mexanizmləri

 Test

Modul 4.Antropometriya. 

➢ Bədən kütlə indeksi, ideal çəki, bədən quruluşu növləri. 

➢ Antropometrik ölçülərin götürülməsi. 

➢ Bədənin tərkibi 

➢ Çəki atmanın xüsusiyyətləri. 

➢ Sürətli çəki atma və tədricən çəki atma metodologiyaları. 

➢ Test 

Modul 5.Enerji.Enerji mübadiləsi.Enerji tələbatı. Həyatın müxtəlif dövrlərində qidalanma 

➢İnsan orqanizmində maddələr və enerji mübadiləsi 

➢Əsas( Bazal)  mübadilə dəyəri

 ➢Ümümi mübadilə dəyəri. 

➢Qida  termogenezi 

➢ATF nədir? Yaranma mexanizmləri 

➢Əzələ işi  enerji sistemləri.Aerobik və anaerobik enerji sistemləri 

➢Test 

Modul 6.Fitnes məşqlər zamanı qidalanma.Qida əlavələri.İş qabiliyyətini artıran vasitələr.

 ➢Məşqdən öncə,məşq vaxtı və məşqdən sonra qidalanma

 ➢ İdman qida əlavələri 

➢ İdman içkiləri. 

➢ İş qabiliyyətini artıran qidalar. 

 ➢ Aerobik məşqlər zamanı  qidalanma prinsipləri 

➢ Güc məşqləri zamanı qidalanma prinsipləri.

 ➢Test 

Modul 7.Konsultasiya metodologiyaları. 

➢Fitnes qidalanma konsultasiya metodologiyası

 ➢ Bədən analizatorları ilə işləmə 

➢Praktiki dərslər. 

➢Yekun sertifikasiya  testi.